මා සන්තකයට ගන්නා Junyiku කාර්මික Co., Ltd.

  ලිපිනය

  Guanmei කාර්මික පුරය, පැන්ය දිස්ත්රික්කයේ, මා සන්තකයට ගන්නා Cuangdong පළාත, චීනය

  විද්යුත් තැපෑල

  දුරකථන

  0086-020-36756054

  0086-18002246866

  පැය

  පැය 24-අන්තර්ජාල සේවය

  ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට